– της Σοφίας Χύτου, Κοινωνικής Λειτουργού.   

Η κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν την ψυχική υγεία των ηλικιωμένων.

Στη σημερινή εποχή ακούμε όλο και περισσότερο την λέξη κατάθλιψη, και είναι δύσκολο να την  προσεγγίσουμε πλήρως.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα αποτελέσματα ερευνών αναφέρουν ότι το 10% των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών πάσχει από καταθλιπτική διαταραχή, ενώ 2%-3% παρουσιάζει σοβαρή κατάθλιψη. Όλα αυτά τα ποσοστά βέβαια ποικίλουν ανάλογα με το περιβάλλον, δηλαδή τον χώρο, και τον χρόνο.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κατάθλιψη στους ηλικιωμένους παρουσιάζει ποιοτικές διαφορές σε σχέση με τους νεότερους, κυρίως στα σωματικά συμπτώματα. Η κακή σωματική υγεία είναι σημαντικός παράγοντας που ενδεχομένως να οδηγήσει σε κατάθλιψη τα άτομα τρίτης ηλικίας.

Η κατάθλιψη εμφανίζεται περισσότερο στις γυναίκες, και παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η ύπαρξη ιστορικού στην οικογένεια, «βοηθούν» στην εμφάνιση της. Ακόμη, παράγοντες όπως η κοινωνική απομόνωση, τα οικονομικά προβλήματα, και στρεσογόνα γεγονότα, παίζουν ρόλο στην ψυχική υγεία του ατόμου.

Η κλινική εικόνα της κατάθλιψης εντοπίζεται στην έλλειψη ενδιαφέροντος για δραστηριότητες, στην αύξηση ή μείωση βάρους, στη χαμηλή αυτοεκτίμηση, στις διαταραχές ύπνου, στην κόπωση, κ.α.

Επίσης η κατάθλιψη συνδέεται και συσχετίζεται και με τα καρδιαγγειακά προβλήματα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει απόπειρες αυτοκτονίας.

Πάντα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και σημαντικό να δίνουμε προσοχή σε μια συνολική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, και να έχουμε στο μυαλό μας ότι κάθε άτομο είναι ξεχωριστό και έχει τη δική του προσωπικότητα και διαφορετικές ανάγκες από κάποιο άλλο άτομο. Το ίδιο το άτομο είναι σκόπιμο να συνειδητοποιήσει τη συμπεριφορά του, τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του, να αυξήσει τις δραστηριότητες που του αποφέρουν ευχαρίστηση, να εκφράζει τα συναισθήματα του, να ανακαλεί στη μνήμη του ευχάριστα γεγονότα, να ενισχυθεί η αυτοεκτίμησή του, και φυσικά να υπάρξει ανάπτυξη της κοινωνικής υποστήριξης. Τα παραπάνω είναι ένα μικρό μέρος παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή η οικογένεια, οι φίλοι, κ.ά., έχει βαρύνουσα σημασία στην ανάπτυξη και εξέλιξη ενός ατόμου, γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να δίνουμε προσοχή σε οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά ενός ατόμου.