Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, συγκρότησε επιστημονική ομάδα εργασίας για την αποτίμηση και αξιολόγηση της χρήσης των εκπαιδευτικών υλικών του ελληνόγλωσσου προγράμματος στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης.

Η ομάδα εργασίας θα επεξεργαστεί όλα τα διαθέσιμα ερευνητικά και εμπειρικά στοιχεία, θα έχει συναντήσεις διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους (συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, εκπαιδευτικούς, σχολικές εφορείες, ειδικούς κ.ά) και θα καταθέσει αιτιολογημένη πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την αναγκαιότητα εμπλουτισμού ή αναμόρφωσης των εκπαιδευτικών υλικών.

Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του ΔΠΘ, Γεράσιμο Κουζέλη, Καθηγητή του ΕΚΠΑ και Πρόεδρο του ΙΕΠ, και Ανδρέα Νοταρά, Επίκουρο Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου και Σύμβουλο μειονοτικής εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ.