Τον σημαντικό ρόλο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη βελτίωση του εισοδήματος των εργαζομένων, επισημαίνει η έκθεση του ΟΟΣΑ για τις προοπτικές απασχόλησης του 2018 στις χώρες μέλη του Οργανισμού.

«Οι θεσμοί συλλογικής διαπραγμάτευσης διαδραματίζουν βασικό ρόλο στις επιδόσεις της αγοράς εργασίας», τονίζει η έκθεση του Οργανισμού, ο οποίος εκτιμά ότι η αποδυνάμωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης αποτελεί ισχυρό παράγοντα ανεπαρκούς και άνισης ανάκαμψης των αγορών εργασίας.

Η έκθεση σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «τα συστήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων που συντονίζουν τους μισθούς σε όλους τους κλάδους, τείνουν να σχετίζονται με χαμηλότερη μισθολογική ανισότητα και καλύτερα αποτελέσματα απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων».

Η διαπίστωση του ΟΟΣΑ επιβεβαιώνει τη σημασία της επαναφοράς από τον Αύγουστο των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων, και της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, που η κυβέρνηση έχει ήδη νομοθετήσει.

“Αυτές οι αρχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του κατώτατου μισθού, θα βελτιώσουν τη διαπραγματευτική θέση, το εισόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Άραγε η ΝΔ θα «συστήσει» και στον ΟΟΣΑ – όπως έκανε και στον κ. Μοσκοβισί – να είναι πιο προσεκτικός στις δημόσιες τοποθετήσεις του;”, διερωτάται δηκτικά με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας.