Η πρόσφατη Υ.Α. 135800/Δ2/23-08-2016 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2732/31-08-2016 της Μνημονιακής Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και αναφέρεται ρυθμιστικά στον διαχωρισμό των επιπέδων στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα παρά επιλύει τα υπάρχοντα, διότι:

  • Δημιουργεί μεγάλες ανισότητες μεταξύ των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία με μονό αριθμό τμημάτωναφού ένα ολόκληρο τμήμα (ανάλογα με το αποτέλεσμα της διαγνωστικής δοκιμασίας) θα καταταγεί στο ένα από τα δύο επίπεδα και δεν κάνει καμία πρόβλεψη κυρίως για τα μικρά σχολεία με ένα τμήμα ανά τάξη.
  • Έρχεται σε ευθεία αντίθεση –αναιρώντας τες στην πράξη- τις εξαγγελίες του Υπουργείου για τη σύνδεση της διδασκαλίας και εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας με τα επίπεδα γλωσσομάθειας και την απόκτηση από τους μαθητές του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) μέσα από το δημόσιο σχολείο.
  • Παγιώνει εμμέσως την κατάργηση των επιπέδων στη διδασκαλία των αγγλικών και αχρηστεύει το εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται και για το οποίο έχουν δαπανηθεί έσοδα του κράτους, καθώς έχουν εκτυπωθεί βιβλία και βιβλία εργασιών για δύο επίπεδα γλωσσομάθειας (αρχαρίων και προχωρημένων) και έχει δημιουργηθεί και ψηφιοποιημένο υλικό.
  • Αφήνει ελεύθερο χώρο στη διοίκηση για αυθαιρεσίες όπως ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ(!!) εντολές ότι ΠΡΕΠΕΙ να εφαρμοστεί η ΥΑ σε ΟΛΕΣ τις τάξεις του Γυμνασίου ενώ αφορά μόνο στην Α΄ τάξη! Με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στα μικρά σχολεία, μαθητές που έχουν χωρισθεί τα προηγούμενα έτη σε διαφορετικά επίπεδα να κατατάσσονται πλειοψηφικά (;) στο ίδιο!
  • Αντί το Υπουργείο να προβεί σε αναβάθμιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο ώστε να σταματήσουν γονείς και μαθητές να στρέφονται στην παραπαιδεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό σε εποχή οικονομικής κρίσης, προχωράει απαρέγκλιτα στην εφαρμογή αντιπαιδαγωγικών πολιτικών. Το πνεύμα της Υ.Α. είναι ξεκάθαρα λογιστικής αντίληψης για την εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού και διαπνέεται από πανικό για την εξεύρεση πόρων με κάθε κόστος, υπακούοντας τις συνθήκες και το νόμο του «δημοσιονομικού κόφτη» που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Αυτή είναι η αλήθεια που δεν αναφέρει το υπουργείο.