«Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς θέλουμε να απευθυνθούμε στο σύνολο της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας εκφράζοντας την ευχή η χρονιά αυτή να είναι ιδιαίτερα παραγωγική και αποδοτική για όλους.

Γνωρίζουμε καλά πως στη δύσκολη σημερινή συγκυρία,  και συνάμα η όμορφη και επίπονη προσπάθεια για την κατάκτηση της γνώσης και τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, απαιτεί πολύπλευρη στήριξη απ’ όλους μας.

Με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το «νέο Γυμνάσιο» και μετέπειτα για το «νέο Λύκειο» συνεχίζεται η επιχείρηση αλλοίωσης της δομής και του περιεχομένου της σχολικής εκπαίδευσης. Η όλη προσπάθεια οργανώνεται στο πλαίσιο  των κατευθύνσεων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΕΣΠΑ), αλλά συνδέεται,  βεβαίως, και με τις γενικότερες αλλαγές που προωθούνται στην οικονομία και στις εργασιακές σχέσεις.

Παρά την υπερκατανάλωση εύηχων λέξεων και επιδέξιων λόγων, που επιδιώκουν να θολώσουν τις πραγματικές τους στοχεύσεις, οι κατευθύνσεις  του Υπουργείου Παιδείας είναι φανερές. Στοχεύουν στην εδραίωση ενός, πειθαρχημένου, ευέλικτου και αποδοτικού για τα κυρίαρχα συμφέροντα σχολείου, που θα παράγει  εργατικό δυναμικό φτηνό, χωρίς δικαιώματα, αλλά καταρτισμένο με εκείνες τις χρηστικές δεξιότητες, που απαιτούν οι ανάγκες της αγοράς.

Ο ρόλος που επιφυλάσσεται στους εκπαιδευτικούς, παρά τα όσα αναφέρονται, είναι ρόλος «διεκπεραιωτή εντολών και κατευθύνσεων», και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ενισχύονται οι δομές αξιολόγησης και χειραγώγησής τους με το πρόσχημα μιας πρώτης φάσης «αυτοαξιολόγησης» μέσω των εργαλείων του ΟΟΣΑ,  με μειώσεις των δαπανών, με οικονομικά υποβαθμισμένους και εξουθενωμένους εκπαιδευτικούς, με μαθητές χωρίς σχολικά βιβλία, με σχολεία που δε μπορούν να καταρτίσουν έγκαιρα τα προγράμματά τους λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού.

Παράλληλα, τα προγράμματα επιμόρφωσής τους που ανακοινώνονται προβλέπουν ελάχιστες ώρες σεμιναριακής παρακολούθησης  από τους αντίστοιχους σχολικούς συμβούλους.

Με τους  νόμους για την επιλογή Στελεχών της Εκπαίδευσης, που η κυβέρνηση  ψήφισε ήδη στη Βουλή, αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις τη Δημόσια Διοίκηση, δηλαδή ως κομματικό λάφυρο, ως μέσο εξυπηρέτησης μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και ικανοποίησης “ημετέρων”.

Είναι τραγικό, σε μία εποχή που το Δημόσιο και οι δημόσιοι υπάλληλοι στοχοποιούνται ως υπεύθυνοι για την οικονομική κρίση και για την αναποτελεσματικότητα του Δημοσίου, η κυβέρνηση να ψηφίζει νόμους που οξύνουν τα προβλήματα, ενισχύουν τον κομματισμό, τις πελατειακές σχέσεις, την αδιαφάνεια και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Στη Διοίκηση της εκπαίδευσης, συγκεκριμένα, άλλαξε  η σύνθεσή των Υπηρεσιακών Συμβουλίων (στα 2 μέλη μπορεί να είναι οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός με Προϋπηρεσία 15 ετών τουλάχιστον, οι οποίοι επιλέγονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ένα άκρως κομματικό όργανο, ενώ προηγουμένως ήταν τα αρχαιότερα μέλη μεταξύ των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων) προκειμένου να αποκτήσει το Υπουργείο Παιδείας τον πλήρη έλεγχό τους.

Σκόνη έγιναν και σε αυτό τον τομέα οι εξαγγελίες του Υπουργού Παιδείας για διαφάνεια, αξιοκρατία και άλλα ηχηρά…

Θεωρούμε ιδιαίτερη τύχη και τιμή το γεγονός ότι η εκπαιδευτική μας κοινότητα στον Νομό Ροδόπης διαθέτει στελέχη και εκπαιδευτικούς με υψηλό ηθικό έρεισμα, βαθιά γνώση του γνωστικού τους αντικειμένου, πίστη στις αξίες της εκπαίδευσης και δίψα για κοινωνική προσφορά στο σχολείο, την οικογένεια, την τοπική κοινωνία και την Πολιτεία, με προτεραιότητα  τον μαθητή.

Θα είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες τους στο κάθε πρόβλημά τους και στην κάθε τους προσπάθεια.

Καλή σχολική χρονιά σε όλους με δύναμη και υγεία».