Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σημαντική εκδήλωση πρόκειται να διοργανώσει η Εταιρεία Θρακικών Ερευνών.

Ο λόγος για την ημερίδα με θέμα «Η Ροδόπη στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο», που θα λάβει χώρα το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στην αίθουσα ομιλιών του λαογραφικού μουσείου του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής (Αγίου Γεωργίου 22).

8:30 – 9:30 θα γίνεται η προσέλευση, θα ακολουθήσουν οι προσφωνήσεις και οι χαιρετισμοί, και οι συνεδρίες θα ξεκινήσουν στις 10:00.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα εισηγήσεις που μεταξύ άλλων αφορούν τη Βυζαντινή Μαρώνεια, τον Μοναχισμό στη Ροδόπη, την Ιστορική και Λαογραφική φυσιογνωμία των Πομάκων, κ.ά.

ΜΟΚ 1 ΜΟΚ 2