ΔΗΜΟΣΤην αναλογική  κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων της περιοχής εισόδου των ζώων για βόσκηση από τους πιστοποιημένους φορείς υποβοήθησης των παραγωγών, με βάση τα στοιχεία επιλεξιμότητας που επεξεργάστηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω του ότι ο Δήμος δεν διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία για τις επιλέξιμες εκτάσεις, ενέκρινε με την 304/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.