«Θλιβερό», χαρακτήρισε ο περιφερειακός σύμβουλος της «Περιφερειακής Αναγέννησης» από την Καβάλα, Χρήστος Γάκης, το γεγονός ότι μολονότι απουσίαζε από τη χθεσινή συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο ΑΜ-Θ του θέματος για την ανάκληση της απόφασης προγραμματικής σύμβασης με το ΤΕΕ Θράκης για τη διερεύνηση των αιτιών κατάρρευσης της γέφυρας Κομψάτου, δέχτηκε την επίθεση του περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου.

Παράλληλα ο κ. Γάκης εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η τριμελής Ειδική Επιτροπή του άρθρου 7 της οποίας είναι μέλος, απέρριψε ομοφώνως την προγραμματική σύμβαση.

  • στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 7 συμμετέχουν: Στέλεχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και ο κ. Γάκης ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Ακόμη, όσον αφορά το πολιτικό σκέλος της στάσης του περιφερειάρχη, ο κ. Γάκης απαντά με νόημα «ας μας διαγράψει».

Αναλυτικά η δήλωση-απάντηση του κ. Γάκη:

«Είναι θλιβερό το γεγονός ότι εν απουσία μου, και παρ’ όλο που είχα αποχωρήσει λόγω προσωπικού θέματος, κάτι που έχει καταγραφεί και στα πρακτικά, δύο ώρες μετά ο περιφερειάρχης στρέφεται εναντίον μου, εναντίον δηλαδή ενός συμβούλου της παράταξής του. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης έκρινε παράνομη την προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΕ Θράκης και την απέστειλε στην ειδική επιτροπή του άρθρου 7 για έλεγχο νομιμότητας. Στην επιτροπή έχω τοποθετηθεί με απόφαση του αείμνηστου περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη. Στη συνεδρίαση της επιτροπής εκλήθη και ο αρμόδιος Διευθυντής της Περιφέρειας, ο οποίος ρωτήθηκε δύο φορές για το αν κατά τη γνώμη του η προγραμματική σύμβαση συνιστά κεκαλυμμένη ανάθεση, και δύο φορές απάντησε καταφατικά – οι απαντήσεις του έχουν καταγραφεί στα πρακτικά. Η γέφυρα είχε πέσει οκτώ μήνες πριν, και σε όλο το προηγούμενο διάστημα κάλλιστα θα μπορούσε να γίνει διαγωνισμός και να προκύψει ανάδοχος. Γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση για να φτάσουμε στην προγραμματική; Από τη στιγμή που ο κ. Μέτιος νομίζει ότι κάποιοι τον υπονομεύουμε, ας θέσει το θέμα στην παράταξη κι ας μας διαγράψει. Ωστόσο θα συμφωνήσω με τη θέση του Οντέρ Μουμίν ότι η παράταξη είναι του Γιώργου Παυλίδη και όχι του Χρήστου Μέτιου…».