Την είδηση ότι απομακρύνεται από τη θέση του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ο κ. Αθανάσιος Καραμπίνης, επιβεβαίωσε και τυπικά τη Δευτέρα, με επίσημη ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Υπουργείο γνωστοποιεί ότι ο κ. Καραμπίνης κατέθεσε εκπρόθεσμα και σε αναρμόδιο όργανο το υπόμνημα με τις εξηγήσεις που κλήθηκε να δώσει, ενώ, επιπροσθέτως, αυτές δεν κρίθηκαν επαρκείς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Σε καθεστώς αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου ΔΕΠ των ΑΕΙ, έθεσε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, τον πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αθανάσιο Καραμπίνη.

Η απόφαση ελήφθη καθώς δεν κρίθηκαν επαρκείς οι εξηγήσεις που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα το οποίο ο Α. Καραμπίνης κατέθεσε εκπρόθεσμα και σε αναρμόδιο όργανο που στην περίπτωση αυτή είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Επιπλέον, κρίθηκε ότι τα αποδιδόμενα πειθαρχικά παραπτώματα –για τα οποία ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη- εμφανίζουν αυξημένη απαξία και επικινδυνότητα για την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας. Η δε απόφαση διαφυλάττει το κύρος και την ομαλή λειτουργία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τέλος, το συγκεκριμένο διοικητικό μέτρο επιβάλλεται και από την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης διερεύνησης των συνθηκών διάπραξης των πειθαρχικών παραπτωμάτων που αποδίδονται στον Πρύτανη».