ΤΕΕΤο ΤΕΕ-Θράκης, στην κατεύθυνση αξιοποίησης της εξέλιξης στην τεχνολογία της επικοινωνίας, και με στόχους τον περιορισμό των δαπανών του Τμήματος εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά και την ενίσχυση της επικοινωνιακής επαφής με τα μέλη του, καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς – μέλη του που επιθυμούν να λαμβάνουν:

α) Το Ενημερωτικό Δελτίο του Τμήματος σε ηλεκτρονική και όχι εκτυπώσιμη μορφή,

β) Την Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΤΕΕ-Θράκης (ανακοινώσεις – παρεμβάσεις – δελτία Τύπου – υλοποίηση σεμιναρίων, ημερίδων κ.ά.), ηλεκτρονικά,

να στείλουν τα στοιχεία τους συμπληρώνοντας την έντυπη Δήλωση που διατίθεται στα Γραφεία του ΤΕΕ-Θράκης (Παρνασσού 6).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να παραλάβουν τη Δήλωση:

α) Με τηλεομοιότυπο (fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Τμήματος: 2531035313-4 / tee_thrace@tee.gr

β) Από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ-Θράκης www.teethrakis.gr