Από το Αστικό ΚΤΕΛ Κομοτηνής ζητούνται οδηγοί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

  • επαγγελματικό δίπλωμα Δ´ κατηγορίας.
  • πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Επαγγελματική εμπειρία θα εκτιμηθεί.

Αποστολή βιογραφικών στο info@astikakomotinis.gr και στα γραφεία της εταιρείας, Σοφοκλέους Κομνηνού 22.