Στα πλαίσια λειτουργίας τμημάτων ενισχυτικής – υποστηρικτικής διδασκαλίας σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, o Δήμος Κομοτηνής καλεί γονείς μαθητών οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, να δηλώσουν συμμετοχή στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής, στον 1ο όροφο, στη Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών και πιο συγκεκριμένα στην κ. Μακρίδου Άννα, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08:00 – 14:30 από τη Δευτέρα 5/9/2016 έως και τις 30/9/2016.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (2)Για τη συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα αυτά οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας του έτους 2016
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα
 • Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)

Κατά την εγγραφή δηλώνεται τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, και τμήματα στα οποία επιθυμεί να φοιτήσει ο μαθητής. Πληροφορίες: 25310-83344.

Παράλληλα, καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να διδάξουν εθελοντικά, να υποβάλλουν αίτηση εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών (τηλ. 2531083344, e-mail: kpkomotinis@gmail.com). Στην αίτηση αναγράφεται η ειδικότητα, τηλέφωνο και e-mail.

Αναγκαίες ειδικότητες:

 • Μαθηματικοί
 • Φυσικοί
 • Βιολόγοι
 • Χημικοί
 • Φιλόλογοι
 • Αγγλικής Φιλολογίας
 • Τεχνικών Μαθημάτων