Για μια ακόμη χρονιά ο Δήμος Κομοτηνής, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και εθελοντές εκπαιδευτικούς, θα λειτουργήσει Κοινωνικό Φροντιστήριο για ενισχυτική – υποστηρικτική διδασκαλία σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Στο πλαίσιο της ενέργειας, καλούνται οι γονείς που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο 25/9 έως και τις 15/10, στη Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής (Πολυλειτουργικό Κέντρο, 1ος όροφος, κυρία Άννα Μακρίδου), από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 08:00 – 14:30, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας του έτους 2015
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

  • Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα

  • Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)

Κατά την εγγραφή δηλώνεται τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, και τμήματα στα οποία επιθυμεί να παρακολουθήσει ο μαθητής.

Πληροφορίες: 2531083344.

Συγχρόνως, καλούνται και όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να διδάξουν εθελοντικά, να υποβάλλουν ως τις 15/1 αίτηση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο kpkomotinis@gmail.com αναφέροντας ειδικότητα, τηλέφωνο και e-mail.

Ειδικότητες που θα χρειαστούν: Μαθηματικοί, Φυσικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Φιλόλογοι, Αγγλικής Φιλολογίας, Τεχνικών Μαθημάτων.