Από τη «Χριστιανική Διεθνή Σχολή» (αμερικανικό σχολείο) της Πράγας, ζητούνται δασκάλες/δάσκαλοι με άπταιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, για να διδάξουν στη Δ’ και Ε’ τάξη του Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Παρέχεται δωρεάν φοίτηση στα τέκνα των δασκάλων πλήρους χρόνου.

Περισσότερες πληροφορίες: teach@cisprague.org