ΕΡΓΖητείται για πρόσληψη οδηγός διανομέας με δίπλωμα τρίτης κατηγορίας για Ροδόπη και Ξάνθη.

Πληροφορίες: Μαρίνος Κυρίδης – Τηλ.: 6984612471