Τρεις προτάσεις που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση των δυσμενών ρυθμίσεων, που περιλαμβάνονται στο νέο Αστυνομικό Ειδικό Μισθολόγιο και έχουν ως συνέπεια τη συρρίκνωση της αμοιβής των Δόκιμων Αστυφυλάκων που κάνουν την πρακτική τους εκπαίδευση, καταθέτει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Ροδόπης.

Η πρώτη από τις τρεις προτάσεις της Ένωσης είναι οι Δόκιμοι Αστυφύλακες να πραγματοποιούν την πρακτική τους εκπαίδευση στις Διευθύνσεις Αστυνομίας όπου εδρεύουν τα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων, προκειμένου να είναι εξασφαλισμένη η σίτιση και διαμονής τους. Εναλλακτικά, προτείνεται να τοποθετούνται για πρακτική εκπαίδευση σε υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων τους, ενώ η τρίτη πρόταση είναι να τους χορηγείται εκτός έδρας αποζημίωση για όλες τις ημέρες της πρακτικής τους εκπαίδευσης και όχι μόνο μέχρι 10 το μήνα, που ισχύει σήμερα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης αναφέρει τα εξής:

«Στις διατάξεις του ΝΕΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ (Ν. 4472/19-05-2017), το άρθρο 127 διατάσσει την διάθεση των Δοκίμων Αστυφυλάκων που πραγματοποιούν και θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους εκπαίδευση σε Διευθύνσεις Αστυνομίας της Επικράτειας, να εκτελούν υπηρεσία μόνο κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 06.00 – 22.00.

Δηλαδή αποκλείει τους Δόκιμους Αστυφύλακες από:

Α) Το επίδομα για πέραν του πενθημέρου εργασίας.

Β) Το επίδομα για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες.

Επίσης συμπεριλαμβάνεται η μη καταβολή σε αυτούς του μηνιαίου επιδόματος ύψους 100 ευρώ για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετούν ή είναι αποσπασμένα στους Νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσων.

Αποτέλεσμα αυτών είναι οι Δόκιμοι Αστυφύλακες που πριν την εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου αμείβονταν για την εργασία τους κατά την διάρκεια της Πρακτικής τους εκπαίδευσης με το ποσό των 450ευρώ (με νυχτερινά και πενθήμερα), να «πληρώνονται» πλέον με το φιλοδώρημα των 250ευρώ.

Καλούνται λοιπόν να αποδίδουν κανονική εργασία με όλες τις επικινδυνότητες του αστυνομικού επαγγέλματος (χωρίς να έχουν ολοκληρώσει καν την προβλεπόμενη θεωρητική τους εκπαίδευση) και να επιβιώσουν αμειβόμενοι με «μισθούς» αναξιοπρέπειας.

Οι διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 352/95, που αναφέρονται στη «Διάρκεια Εκπαίδευσης» των Δοκίμων Αστυφυλάκων, παραβιάζονται κατάφωρα, αφού η προβλεπόμενη διάρκεια της Θεωρητικής Εκπαίδευσης συρρικνώνεται αυθαίρετα, με παράλληλη αύξηση της Πρακτικής Εκπαίδευσης, τακτική που προσφέρει στο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ. «φθηνά εργατικά χέρια» σε βάρος της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης του αστυνομικού.

Η Ένωσή μας, με την ευαισθησία που μας διακρίνει διαχρονικά για το θέμα της εκπαίδευσης, πολλές φορές ανέδειξε την καταστρατήγηση του Π.Δ.352/95.

Προκείμενου οι Δόκιμοι Αστυφύλακες να μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, χωρίς να επιβαρύνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό, η Ένωσής μας προτείνει η Πρακτική τους Εκπαίδευση να πραγματοποιηθεί :

  1. Στις Διευθύνσεις Αστυνομίας που εδρεύουν τα Τ.Δ.Α. (Κομοτηνή – Διδυμότειχο – Ρέθυμνο), όπου είναι εξασφαλισμένη η σίτιση και διαμονής τους.
  1. Σε Υπηρεσίες του Τόπου συμφερόντων τους.
  2. Να τους χορηγείται εκτός έδρας αποζημίωση για όλες τις ημέρες της πρακτικής τους εκπαίδευσης (και όχι μόνο μέχρι 10 το μήνα που ισχύει σήμερα)».