Με ανακοίνωσή του ο ΕΦΕΤ σχετικά με νέα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε διακίνηση επιμολυσμένων – όπως ισχυρίζονται – με καρκινογόνες ουσίες, ψωμιού και αρτοσκευασμάτων, γνωρίζει στους Έλληνες καταναλωτές ότι «τα εν λόγω δημοσιεύματα στερούνται της όποιας επιστημονικής βάσης και τεκμηρίωσης».

Τα νέα δημοσιεύματα αποτελούν συνέχεια εκείνων του Σεπτεμβρίου του 2014, βάσει καταγγελιών τότε του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ. Στέλιου Μωραΐτη για διακίνηση εισαγόμενου από τη Βουλγαρία ψωμιού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με την καρκινογόνο ουσία της «σταχτίνης», και σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, η τότε έρευνα του Οργανισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜ-Θ και το Γενικό Χημείο του Κράτους, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «δεν υπάρχει χημική ένωση με συστηματική ή εμπειρική ονομασία “σταχτίνη”».

ΕΦΕΤΌπως τονίζει ο ΕΦΕΤ, αφενός οι εργαστηριακοί και άλλοι έλεγχοι κατέδειξαν ότι τόσο τα διακινούμενα στην περιοχή άλευρα, καθώς και τρόφιμα που εντάσσονται στις κατηγορίες του άρτου και των αρτοσκευασμάτων, ήταν συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις τις Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας, αφετέρου «από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα δεν προκύπτουν κάποιοι ιδιαίτεροι κίνδυνοι ή τάσεις που θα μπορούσαν να συνιστούν θέμα δημόσιας υγείας».

Επιπλέον, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται, οτι σχετικά με τους ελέγχους που έχει διενεργήσει ο Οργανισμός στο πλαίσιο του Πολυετούς Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων κατά τα έτη 2013 και 2014 σε όλο το εύρος της Ελληνικής επικράτειας, και με γνώμονα την υγιεινή και ασφάλεια του διακινούμενου στη χώρα ψωμιού και αρτοσκευασμάτων κατά τα εν λόγω έτη, έχουν ελεγχθεί 136 εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας και 961 αρτοποιεία, και έχουν διενεργηθεί εκατοντάδες εργαστηριακές δοκιμές που αφορούσαν σε διάφορους παράγοντες κινδύνου, όπως πρόσθετων χημικών ουσιών, μυκοτοξινών, αλλεργιογόνων, παθογόνων μικροοργανισμών, καθώς και παρουσίας υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών.