Την ύπαρξη πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων, σε επίπεδα που υπερβαίνουν αυτά που ορίζονται από την σχετική νομοθεσία, διαπίστωσε ο ΕΦΕΤ στο ελαιόλαδο με την εμπορική ονομασία «“ΜΕΣΤΟ”, Ελαιόλαδο αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα», σε συσκευασία του 1 Lt., με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 07/3/2016, και Lot 18499, το οποίο παρασκευάζεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Nutria  Α.Ε., με έδρα Ν. Ψυχικό Αττικής, για λογαριασμό της ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΑΕΒΕ, με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση – απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την επιχείρηση, και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Όσοι καταναλωτές έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, καλούνται να μην το καταναλώσουν.