Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ύψους 1.000 ευρώ θα χορηγηθεί σε κάθε πρώην εργαζόμενο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Ροδόπης, ο οποίος είναι άνεργος και εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Τούτο ορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Πάνου Σκουρλέτη, της Αναπλ. Υπουργού Εργασίας, κ. Ράνιας Αντωνοπούλου, και του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, κ. Γιώργου Χουλιαράκη.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης θα γίνει μετά την προσκόμιση καταλόγου με τους δικαιούχους από τον Σύλλογο Εργαζομένων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Ροδόπης, στον οποίο κατάλογο πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
– Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο κάθε δικαιούχου.
– Ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου, προκειμένου περί αλλοδαπών.
– Ο αριθμός του μητρώου κοινωνικής του ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
– Ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ).
– Ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού του (με πρώτο όνομα του δικαιούχου της ως άνω οικονομικής ενίσχυσης), καθώς και του Διεθνούς Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού του (IBAN),

Επίσης, θα γίνει ο σχετικός έλεγχος από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, βάσει του οποίου προκύπτει η εργασιακή σχέση με την επιχείρηση και η ανεργία. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης και του ΟΑΕΔ θα επιλυθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ.