ΚΑΠΗΜε την αποστολή των αποτελεσμάτων του αιματολογικού ελέγχου του προστατικού αντιγόνου (PSA) που διενεργήθηκε σε ηλικιωμένα μέλη του Α΄ και Β΄Κ.Α.Π.Η του«Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης» Δήμου Κομοτηνής, ολοκληρώθηκε ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων του προστάτη.

Με ανακοίνωσή του ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕΑ Νίκος Σωτηρακόπουλος , εκφράζει ευχαριστίες εκ μέρους του Κέντρου, προς το Δίκτυο Διαγνωστικών Ιατρείων Iatrika που εκπροσωπείται στην πόλη μας από τα Μικροβιολογικά Ιατρεία της κας Μαρίας Λαμπροπούλου και του κου Ευάγγελου Καραπούλη, καθώς και την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, για την πολύ σημαντική τους πρωτοβουλία – πρόσκληση να συμπεριλάβουν  στον δωρεάν προληπτικό έλεγχο και ηλικιωμένους έως 70 ετών – μέλη  των Κ.Α.Π.Η  του Δήμου Κομοτηνής η οποία συνέβαλε θετικά στην προαγωγή της υγείας της ευπαθής αυτής ομάδας των ατόμων της «Τρίτης Ηλικίας».

Τέλος  εκφράζεται η ευχή και στο μέλλον να συνεχιστούν τέτοιες πρωτοβουλίες τόσο από τους ίδιους όσο και από άλλους Ιατρούς της πόλης μας.