«Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ.κ. Παντελεήμων καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, αἰσθάνονται τήν ἀνάγκην νά εὐχαριστήσουν δημοσίως τόν Πρόεδρον καί τά μέλη τοῦ Σωματείου Ἀρτοποιῶν Νομοῦ Ροδόπης, καί συγκεκριμένως τούς κ.κ.: Γεώργιον Ἀλμπάνην, Γεώργιον Δαλθανάσην, Γεώργιον Ἀντωνακόπουλον (Φοῦρνος τῆς Γιαγιᾶς), Εὐρυπίδην καί Κωνσταντῖνον Καρακαξίδην, Χρῆστον Κασέρην, Νεοκλῆ Λεχούδην, Ἀντώνιον Λιάπη (Ἡρωϊκό Σούλι), Ἀνέστη Τσιλιγγίρη (Ἀρτόμελο), Ἀμαλία Τσακίρη, Ἀσημένια Παναγιώτου, Ἑλένη Πέτρογλου καί Χρυσή Μαργαρίτου (Ξυλόφουρνος), διά τήν ὁλοπρόθυμον συμπαράστασίν των μέ τήν χορηγίαν προϊόντων αὐτῶν εἰς φιλανθρωπικήν πρωτοβουλίαν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀφορώσης εἰς τήν μαθητειῶσαν νεολαίαν τῆς πόλεώς μας, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται συγχρόνως μέ τήν θυσιαστικήν προσφοράν τῶν κυριῶν τοῦ δικτύου ἐθελοντῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί συγκεκριμένως τῶν κυριῶν: Εὐθυμίας Κέκερη, Νίκης Μουστάκα, Μαίρης Χατζηβασιλείου, Ἀγαθῆς Ἀμαξοπούλου, Ἀργυρώς Ρέλου, Νίνας Ζαφειρίου, Ἀναστασίας Σιβρίδου, καί Ροδούλας Βαφειάδου.

Ὁ Θεός νά εὐλογῇ ὅλους προσωπικά καί τάς ἐπιχειρήσεις των ἐπιδαψιλεύοντας τήν ἄνωθεν βοήθειαν».