ΜΑΣΟΥΤΗΣΟ ∆ήµος Κοµοτηνής και οι Κοινωνικές του Υπηρεσίες, με ανακοίνωσή τους «ευχαριστούν θερµά την εταιρεία Μασούτης Α.Ε. για την προσφορά είκοσι επιταγών από τα καταστήµατά της».

Οι επιταγές δόθηκαν σε ευπαθείς οικονοµικά πολίτες που έχουν

απόλυτη ανάγκη της στήριξης και της συνδροµής όλων, προκειµένου να

ανταπεξέλθουν στις οικονοµικές δυσχέρειες που αντιµετωπίζουν.

«Ευχόµαστε στο µέλλον να αναληφθούν κι άλλες παρόµοιες πρωτοβουλίες, οι

οποίες αποδεικνύουν έµπρακτα το υψηλό αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης που

διακατέχει την εταιρεία Μασούτης Α.Ε.»,. σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.