Χρόνια πολλά με υγεία και προκοπή για το Κουρμπάν Μπαϊράμ σε όλους τους μουσουλμάνους συντοπίτες μας.

Γιάννης Γκαράνης, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Κομοτηνής, Πρόεδρος Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης.