Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει μια νέα πρωτοβουλία, επενδύοντας στην ανάπτυξη της Ευφυούς Γεωργίας.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο, που προβλέπει τη σταδιακή εγκατάσταση σε βάθος πενταετίας, ενός δικτύου 10.000 τηλεμετρικών σταθμών, που θα καλύπτει το σύνολο της καλλιεργήσιμης γης της χώρας,  για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας με περιβαλλοντικά δεδομένα, όπως προειδοποιήσεις για ασθένειες καλλιεργειών, για άρδευση, λίπανση, καιρικά φαινόμενα, κ.λπ.

Η Τράπεζα αναλαμβάνει το επενδυτικό κόστος του δικτύου, εκτιμώντας ότι η εγκατάσταση και λειτουργία του θα συντελέσει  στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, θα μειώσει το κόστος,  θα βελτιώσει το εισόδημα των αγροτών, και θα εξοικονομήσει και φυσικούς πόρους, που είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν ευκαιρίες αξιοποίησης επενδυτικών πρωτοβουλιών και προσέλκυσης ανάλογων κεφαλαίων στην αγροτική οικονομία, αλλάζοντας την όψη της αγροτικής περιφέρειας.

Τη νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας ανακοίνωσε ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Σύμβουλος Διοίκησης Εμπορικής και Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, από το βήμα του 2ου Συνεδρίου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με θέμα την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο.

Ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης.
Ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης.

Όπως δήλωσε ο κ. Αντωνιάδης, «η Τράπεζα επενδύει τώρα και στην ανάπτυξη της ευφυούς γεωργίας, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της δέσμευσης για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του πρωτογενούς και  αγροτοδιατροφικού τομέα στη χώρα μας. Οι τομείς αυτοί  διαθέτουν ανεκτίμητο αναπτυξιακό δυναμικό, και τεράστιες προοπτικές, που μπορούν να τους καταστήσουν ισχυρό πυλώνα ενός νέου παραγωγικού μοντέλου λειτουργίας, που μαζί με άλλα αντίστοιχα, μπορεί και πρέπει να συμβάλει δυναμικά στην κατεύθυνση της εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την κρίση».