Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανταποκρίθηκε σε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, και οργάνωσε τη συμμετοχή εκπροσώπων δεκαέξι αντιπροσωπευτικών Δήμων της χώρας, σε επιμορφωτικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες.

Αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν η διαχείριση των αστικών αποβλήτων μέσα από την εφαρμογή των τοπικών σχεδίων διαχείρισης με σύγχρονο και ορθολογικό τρόπο, σύμφωνα με το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές μιας κυκλικής οικονομίας στην προοπτική μιας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων.

Έμφαση δόθηκε στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και στην επαναχρησιμοποίησή τους, ως βασικών κανόνων της κυκλικής οικονομίας, ενώ από ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις παρουσιάστηκαν θετικές πρακτικές διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, καθώς και χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων συσκευασιών. Ακόμη, δόθηκαν πολύτιμες πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, εκδόσεις εγχειριδίων και οδηγών, και για οικονομικά εργαλεία υποστήριξης της ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης. Αναγνωρίσθηκε, δε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η μεγάλη σημασία διάχυσης της γνώσης και εμπειρίας που υπάρχει, και εκφράστηκε η δέσμευση για παρόμοιες, πιο αποκεντρωμένες, εκδηλώσεις τεχνικής βοήθειας σε κράτη-μέλη και στην Ελλάδα.

Στόχος της συμμετοχής των ελληνικών Δήμων ήταν η υποστήριξη της εφαρμογής των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων. Συμμετείχαν εκπρόσωποι των μεγαλύτερων Δήμων της χώρας αλλά και Δήμων από όλες τις Περιφέρειες που είτε έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (τουριστικά φορτία, προσφυγικό ρεύμα, κ.λπ.), είτε έχουν αναλάβει θετικές πρωτοβουλίες στη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως ο Δήμος Κομοτηνής, τον οποίο εκπροσώπησε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γιάννης Μουρτίδης (ο Δήμος Κομοτηνής εκπόνησε το 2015 Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 342/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου). 

Ειδικότερα, στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και ανώτατα στελέχη με ανάλογη αρμοδιότητα, από τους Δήμους Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Πειραιά, Λάρισας, Ιωαννίνων, Χαλκίδας, Κοζάνης, Κομοτηνής, Σπάρτης, Ελευσίνας, Βριλησσίων, Λέσβου, Θήρας και Κέρκυρας.

Στην επιστολή του προς τους δημάρχους των εν λόγω ΟΤΑ, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι «η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων, στη μεγάλη αλλαγή που σχεδιάζεται και υλοποιείται στη διαχείριση των απορριμμάτων σε όλη την Ελλάδα, και στην ενίσχυση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης. Απαραίτητη συνέχεια του σεμιναρίου οφείλει να είναι η επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων, η επιμόρφωση και κατάρτιση εργαζομένων, υπηρεσιών και κοινού, η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και διαδικασιών στην ανακύκλωση, η ανάδειξη καλών πρακτικών και η διάδοσή τους».