Με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας «E-twinning», για την εργασία τους στο έργο “The most beautiful traditional customs of the world / Τα ωραιότερα παραδοσιακά έθιμα του κόσμου”, βραβεύτηκαν οι μαθήτριες και οι μαθητές  του Α1 τμήματος του ΓΕΛ Ιάσμου, καταφέρνοντας να διακριθούν στο  υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αρχικά, κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015 , είχαν αποσπάσει τιμητική εθνική διάκριση κερδίζοντας την «Εθνική Ετικέτα Ποιότητας». Στη συνέχεια, με συντονίστρια καθηγήτρια την κ. Μαρία Πασπαράκη, και σε συνεργασία με συνομηλίκους τους από την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Πολωνία, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ευρωπαϊκού προγράμματος, μελέτησαν τα ωραιότερα και σημαντικότερα παραδοσιακά έθιμα του κόσμου, ακολουθώντας τη ροή του ημερολογιακού έτους. Χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες εργασίας η κάθε μία από τις οποίες απαρτίζονταν από μαθήτριες και μαθητές σχολείων από τις συμμετέχουσες χώρες – XI Liceum Ogólnokształcące – Kraków της Πολωνίας, IIS “8 Marzo-K. Lorenz” – Mirano (VE) της  Ιταλίας, και  Liceul cu Program Sportiv Suceava – Suceava της Ρουμανίας. Κάθε ομάδα αντιπροσώπευε μια ήπειρο, και τα παιδιά (συν)εργάστηκαν με σοβαρότητα, συνέπεια και καλή διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής  χρονιάς επικοινωνώντας μέσω  skype και με όλα τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εμπειρίες που αποκόμισαν τα παιδιά του Ιάσμου, προδήλως μοναδικές, και η συνεργασία τους με τα ευρωπαϊκά σχολεία, άκρως ενδιαφέρουσα, καθώς δημιούργησε μέχρι και νέες φιλίες!