ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 2013 - 2030

Σειρά αμείλικτων ερωτημάτων, υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη ο Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Πάνος Καμμένος, με Κοινοβουλευτική του Ερώτηση, η οποία έχει ως εξής:

«Το σύνολο των δανείων (για την περίοδο Μάρτιος του 2010 – Μάρτιος του 2016), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, είναι 245,6 δισ.

Το σύνολο των χρεολυσίων και των τόκων (για την περίοδο 2013 – 2030), σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), είναι 176,64 δισ. και 164,24 δισ. αντίστοιχα. Δηλαδή, το σύνολο τοκοχρεολυσίων (για την περίοδο 2013 – 2030), είναι 340,8 δισ. ευρώ.

Συγκρίνοντας τους Ισολογισμούς της ΤτΕ και τον Πίνακα 20 της Έκθεσης Πεπραγμένων του κ. Προβόπουλου του 2014, προκύπτουν τα εξής:

– Για το έτος 2010: Στον Πίνακα 20 αναγράφονται 7,92 δισ. περισσότερα από τον ισολογισμό (για το ίδιο έτος).

Για το έτος 2011: Στον Πίνακα 20 αναγράφονται 18,43 δισ. περισσότερα από τον ισολογισμό (για το ίδιο έτος).

– Για το έτος 2012: Στον Πίνακα 20 αναγράφονται 14,47 δισ. περισσότερα από τον ισολογισμό (για το ίδιο έτος).

– Για το έτος 2013: Στον Πίνακα 20 αναγράφονται 10,84 δισ. περισσότερα από τον ισολογισμό (για το ίδιο έτος).

Επίσης, από τον Πίνακα 20 προκύπτει:

– Από τον Μάρτιο του 2010 έως τον Ιούνιο του 2012, εισέρρευσαν στο σύστημα 22 δισ. ευρώ μετρητά.

– Από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Δεκέμβριο του 2013, έχουν «φύγει» από το σύστημα 9,89 δισ. ευρώ μετρητά.

Συνεπώς, παρέμειναν στο σύστημα 12,11 δισ. ευρώ.

Το 2010 και το 2011 εισέρρευσαν στο σύστημα, από Ιταλία και Γαλλία, 5,26 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ (Πίνακας 22).

ΚΑΜΕρωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να αναφέρεται σε σχέδια δανειακών συμβάσεων. Δανειζόμαστε πάνω σε σχέδια συμβάσεων; Υλοποιούμε μνημονιακά μέτρα πάνω σε σχέδια συμβάσεων;
  2. Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει φέρει μέχρι σήμερα στη Βουλή τις τελικές υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις με τους δανειστές;
  3. Ποιοι είναι οι όροι δανεισμού της χώρας μας; Γιατί κρατάτε μυστικούς τους όρους δανεισμού μη δίνοντας στη Βουλή τις υπογεγραμμένες δανειακές συμβάσεις;
  4. Σε ποιον ανήκει αυτό το χρέος; Ποιον πληρώνει με το αίμα του ο ελληνικός λαός; Να δώσετε στη δημοσιότητα την πλήρη λίστα των δανειστών οι οποίοι πληρώνονται.
  5. Θα καταθέσετε στη Βουλή το πλήρες «σώμα» όλων των υπογεγραμμένων (από όλους τους συμβαλλόμενους) δανειακών συμβάσεων (διακρατικών, EFSF, IMF), καθώς και την πλήρη ανάλυση πληρωτέου χρέους ανά έτος (κάτοχος, ποσόν, ημερομηνία σύναψης δανειακής και δανειακή με υπογραφές και ημερομηνία εκταμίευσης και όλες τις τυχόν μεταβολές όρων δανεισμού της κάθε δανειακής σύμβασης);
    Σημειώνεται ότι η ερώτηση 5 αφορά τα στοιχεία του επισυναπτόμενου εγγράφου του ΟΔΔΗΧ.
  6. Τα 5,26 δισ. ευρώ είναι συμπληρωματικά των 22 δισ., ή είναι μέρος των 22 δισ.; Έχετε γνώση του πώς και πού διακινήθηκαν αυτά τα 22 δισ. ευρώ στη χώρα μας; Έγινε ή δεν έγινε εγγραφή τους στην ΤτΕ; Ποιος τα καταμέτρησε και τα πιστοποίησε; Πόσα πήγαν σε κάθε Τράπεζα και πόσα έστειλε η κάθε Τράπεζα σε κάθε υποκατάστημα; Πού βρίσκονται όσα «περίσσεψαν», δηλαδή 12,11 δισ. ευρώ;
  7. Ο τότε Δ/κτής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΤτΕ κ. Προβόπουλος, συνέταξε και υπέβαλε ψευδείς και παραποιημένους ισολογισμούς;
  8. Γιατί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν ενημέρωσε (ως όφειλε για την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΤτΕ), το επενδυτικό κοινό, με δημοσίευση έκθεσης πεπραγμένων, την αποκάλυψη των 22 δισ. μετρητών τα οποία παραποίησαν τους ισολογισμούς της ΤτΕ;».