πανεπιστημιο_αιθουσαΕρώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Στον αέρα οι διορισμοί εκλεγμένων μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) στα ΑΕΙ», κατέθεσαν επτά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους και ο κ. Αϊχάν Καρά Γιουσούφ από τη Ροδόπη.

Στην ερώτησή τους οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέρουν:

«Από τις 6 Μαρτίου 2014, το Υπουργείο Παιδείας με Δελτίο Τύπου ανακοίνωσε και υποσχέθηκε τον διορισμό των εκλεγμένων μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) εντός του 2014, και εν συνεχεία το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.) έλαβε το σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας για τον διορισμό των εκλεγμένων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π εντός του έτους 2014 (αρ. πρωτ. 5759/6-3-2014 εισερχομένου στο Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ).

Τα Υπουργεία Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μέχρι και σήμερα τήρησαν σειρά προτεραιότητας επί των διορισμών προσωπικού στα Α.Ε.Ι., με μοναδικό κριτήριο αν αυτοί αφορούν σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. Γι’ αυτόν τον λόγο εγκρίθηκαν και ολοκληρώθηκαν εντός του 2014 οι διορισμοί όλων των μελών Δ.Ε.Π. Η κατηγορία προσωπικού Ε.Ε.ΔΙ.Π., νυν Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Ι.Π., είναι πλέον η μοναδική κατηγορία προσωπικού με αδιόριστο δυναμικό, η οποία σύμφωνα με τον Ν.4009/2011 (και τις τροποποιήσεις αυτού όπως ισχύουν), αλλά και τα Σχέδια Οργανισμού Α.Ε.Ι. που επεξεργάζονται από κοινού το Υπουργείο Παιδείας και τα Α.Ε.Ι., έχει ανάθεση έργου επί συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, δικαίωμα ανάληψης αυτοδύναμης διδασκαλίας μαθημάτων στα Α.Ε.Ι., δικαίωμα ανάληψης επιστημονικής ευθύνης ερευνητικών  προγραμμάτων, χαρακτηριστικά εφάμιλλα με αυτά των μελών Δ.Ε.Π. που αναδεικνύουν τον διδακτικό και ερευνητικό χαρακτήρα των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.

Επιπλέον, οι εν λόγω διορισμοί αφορούν 25 θέσεις, εκκρεμούν από το 2010, και η μισθοδοσία τους διέπεται από τα κριτήρια του Ειδικού Μισθολογίου, όπως και αυτή των μελών Δ.Ε.Π.

Επειδή, το Υπουργείο έχει δεσμευτεί και ανακοινώσει  την πρόσληψη των εκλεγμένων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π από τον Μάρτιο.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί

Θα προβείτε άμεσα στον διορισμό των εκλεγμένων μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. εντός του 2014, όπως είχατε υποσχεθεί;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αλεξόπουλος Απόστολος

Βαμβακά Ευγενία

Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Ευσταθία

Καρά Γιουσούφ Αϊχάν

Κουράκης Αναστάσιος

Πάντζας Γεώργιος

Σαμοΐλης Στέφανος