Ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα του αποκλεισμού του καπνού από τα προϊόντα που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις και για την προοπτική ενίσχυσης της ποικιλίας του Μπασμά στη Θράκη,  κατατέθηκε από τον ευρωβουλευτή του Ποταμιού, Μίλτο Κύρκο, στο πλαίσιο της πρόσφατης επίσκεψης – παρέμβασης του Βουλευτή Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ, και αντιπροσωπείας καπνοπαραγωγών από τη Ροδόπη, στις Βρυξέλλες.

Ιλχάν Αχμέτ: «Από την κυβέρνηση εξαρτάται η ενίσχυση του μπασμά»

Ο Βουλευτής, μετά τις επαφές που είχε στις Βρυξέλλες με κοινοτικούς αξιωματούχους, και δεδομένου του γεγονότος ότι τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Ελλάδα από τον Β΄ πυλώνα της νέας ΚΑΠ ανέρχονται σε 4,2 δισ. μέχρι το 2023, είχε τονίσει πως «η Ελλάδα μπορεί χωρίς κανέναν κοινοτικό περιορισμό να επιλέξει τις Περιφέρειες που θα ήθελε να ενισχύσει, με προτεραιότητα τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, και σε αυτές αναμφισβήτητα συγκαταλέγεται και η Θράκη».

Το κείμενο της Ερώτησης στο Ευρωπαϊκό Όργανο, έχει ως εξής:

ΙΑΒ 1 - Αντίγραφο«Ο αποκλεισμός του καπνού από τα προϊόντα που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, επιφέρει σημαντικές συνέπειες στην κοινωνική ισορροπία και ευημερία εκτεταμένων περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται μάλιστα για την πτωχότερη περιοχή της ελληνικής επικράτειας, μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της οποίας βιοπορίζεται αποκλειστικά από την καλλιέργεια του καπνού (Μπασμά), μολονότι ένα άλλο τμήμα αυτών έχει οδηγηθεί σε άλλες καλλιέργειες.  

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

α) Υπάρχουν περιθώρια για την ενίσχυση των παραγωγών ανεξαρτήτως του παραγόμενου προϊόντος και εφόσον πληρούνται οι όροι περιβαλλοντικής προστασίας και ολοκληρωμένης διαχείρισης;

β) Είναι δυνατή και σύμφωνη με τις προβλέψεις της νέας ΚΑΠ η απορρόφηση πόρων από ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που παράγουν καπνό, όπως η Θράκη, μέσω της διαδικασίας που επιτρέπει σε κάθε μέλος να επιδοτήσει  περιοχές της επικράτειάς της από τους αδιάθετους πόρους εφόσον κριθεί ότι επλήγησαν λόγω ανισοκατανομής;».