– Αναφορικά με το ωράριο διδασκαλίας των Δ/ντών των μειονοτικών σχολείων.

– «Εισάγεται εξαίρεση από τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στο ωράριο Διευθυντών και Υποδιευθυντών στην πρωτοβάθμια μειονοτική εκπαίδευση της Θράκης, σε σχέση με ό,τι ισχύει για τα δημόσια σχολεία ανά την επικράτεια», υπογραμμίζει ο Βουλευτής Ροδόπης του «Ποταμιού», σε κοινοβουλευτικής του Ερώτηση προς τον υπουργό παιδείας Ν. Φίλη.

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης του κ. Ιλχάν Αχμέτ:

«Κύριε Υπουργέ.

Με την από 4 Σεπτεμβρίου 2015 απόφαση με αρ. πρωτοκόλλου Φ8.2./2.4/6976, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ κ. Παναγιώτης Κεραμάρης, μετέβαλε κατά μία ώρα το ωράριο Διευθυντή και Υποδιευθυντή στα 4θέσια μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης, κατά πέντε ώρες αντίστοιχα το ωράριο Διευθυντή και Υποδιευθυντή στα 6θέσια έως 8θέσια σχολεία, κατά έξι ώρες στα 10θέσια σχολεία, και κατά επτά ώρες στα 12θέσια μειονοτικά σχολεία.

Αν και στην απόφαση επισημαίνεται ότι «η ανωτέρω μείωση υπολογίζεται από το προβλεπόμενο υποχρεωτικό ωράριο εκάστου εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 7 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167τ.Α΄/30-09-1985), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160τ. Α΄/11-08-1997)», παραβιάζεται  το ίδιο άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, όπου προβλέπονται και οι σχετικές μεταβολές και το ύψος αυτών.

Με αυτή την απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ, εισάγεται εξαίρεση από τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στο ωράριο Διευθυντών και Υποδιευθυντών στην πρωτοβάθμια Μειονοτική Εκπαίδευση της Θράκης, σε σχέση με ό,τι ισχύει για τα δημόσια σχολεία ανά την επικράτεια.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον νόμο 1566/1985 που ορίζει τη δομή και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2517/1997, δεν προβλέπεται διαφορετική νομοθετική ρύθμιση για το ωράριο διδασκαλίας Διευθυντών Μειονοτικών σχολείων σε σχέση με τους Διευθυντές Δημοσίων σχολείων, και σε κάθε περίπτωση, τα μειονοτικά σχολεία είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα δημόσια, ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

Με βάση τα ως άνω αναφερόμενα, το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας για τους υπηρετούντες Διευθυντές στα Δημόσια δημοτικά σχολεία, είτε τελούν καθήκοντα στη μειονοτική εκπαίδευση είτε στη γενική δημόσια εκπαίδευση, διαμορφώνεται ως εξής:

– Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων σχολείων: 20 ώρες.

– Διευθυντές 6θέσιων έως 9θέσιων: 12 ώρες.

– Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων: 10 ώρες

– Διευθυντές 12θέσιων και πάνω: 8 ώρες.

– Διευθυντές μονοθεσίων, διθέσιων και τριθέσιων, ανεξάρτητα από βαθμό και τον χρόνο υπηρεσίας τους: 25 ώρες (παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2517/1997).

Με την με αρ. πρωτοκόλλου Φ8.2./2.4/6976 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ, καλούνται οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές μειονοτικών δημοτικών σχολείων, που είναι και τα περισσότερα σε Ξάνθη και Κομοτηνή, να αυξήσουν τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές αίθουσες ανά την εβδομάδα, όπως παραδείγματος χάριν στα 6θέσια σχολεία από 12 ώρες σε 17, κ.τ.λ.

Κύριε Υπουργέ.

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας ως διοικητικός, αλλά και εκπαιδευτικός και επιστημονικός υπεύθυνος για το σχολείο του.

Η αύξηση των ωρών διδασκαλίας υπό τις παρούσες συνθήκες, αδυνατίζει τον ρόλο του διευθυντή, τόσο ως επαρκούς διοικητικού στελέχους, όσο και ως ενός ικανού δασκάλου που με αυταπάρνηση και προθυμία εκτελεί και τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα ταυτόχρονα με το βάρος της λειτουργίας του σχολείου του.

Επειδή ουδεμία αλλαγή διδακτικών ωρών μπορεί νομίμως να αποφασίζεται και να επιβάλλεται διά απλής αποφάσεως παρά μόνο με τροποποίηση του Νόμου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

– Σκοπεύετε να άρετε τη μη νόμιμη και καθ’ όλα αντιπαιδαγωγική απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΑΜ-Θ, σύμφωνα με την οποία αλλάζει αιφνιδιαστικά και κατ΄ εξαίρεση για τους Διευθυντές των Μειονοτικών Σχολείων της Θράκης το ωράριο της εκπαιδευτικής τους διδασκαλίας εντός των σχολικών αιθουσών;

Ο ερωτών Βουλευτής Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ, από “Το Ποτάμι”».