ΣΚΑΦΟΣΕρώτηση προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας & Αιγαίου, και Εθνικής Άμυνας, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και Νίκο Δένδια, θίγοντας την αναγκαιότητα της ενίσχυσης του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της Θράκης, κατέθεσε ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της Χρυσής Αυγής Αντώνης Γρέγος.

Στο κείμενο της Ερώτησής του, αναφέρει:

«Από το 1970 και επί σειρά ετών, με το ΝΔ 444/1970 «Περί αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος», το Λιμενικό Σώμα είχε στην τοπική αρμοδιότητά του την αστυνομία των πλοίων των λιμένων και λοιπών χώρων ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.

Με το ΠΔ 242/1999, όμως, με αφορμή την έκδοση νέου οργανισμού του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στις αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος προστέθηκαν και τα θαλάσσια σύνορα. Ειδικότερα, στο άρθρο 1 παρ. δ, αναφερόταν: «Η αστυνόμευση των πλοίων, λιμένων, θαλάσσιου χώρου, καθώς και των θαλασσίων συνόρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διεθνείς συμβάσεις». Σήμερα, μετά την έκδοση του νέου ΠΔ 103/2014, παρέμεινε στις αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος η αστυνόμευση των θαλασσίων συνόρων.

Ο βουλευτής Α΄ Θεσ/νίκης της Χ.Α., Α. Γρέγος.
Ο βουλευτής Α΄ Θεσ/νίκης της Χ.Α., Α. Γρέγος.

Ωστόσο, στο Θρακικό πέλαγος, στα θαλάσσια σύνορά μας με την Τουρκία, υπάρχει μόνο ένα περιπολικό σκάφος για να εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολλαπλές ανάγκες, όπως φύλαξη συνόρων, αστυνόμευση, διακομιδή ασθενών-τραυματιών και άλλες.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Δεδομένου ότι η Θράκη είναι μια περιοχή με ιδιαίτερη εθνική σπουδαιότητα και μείζονα σημασία για την ασφάλεια των θαλασσών και των παράκτιων περιοχών, θα ενισχυθεί το Λιμενικό Σώμα με επιπλέον περιπολικά σκάφη για τη φύλαξη των συνόρων στο θρακικό πέλαγος;».