εργαΟι τέσσερις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οργανώσεις, BUSINESSEUROPE, UEAPME, EUROCOMMERCE και EUROCHAMBERS, με κοινή δήλωσή τους ζήτησαν να δοθεί προτεραιότητα στην ανταγωνιστικότητα σε οποιαδήποτε μελλοντική πρωτοβουλία πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο κοινό έγγραφό τους με τίτλο “COMPETITIVENESS FIRST”, οι επιχειρηματικοί κοινωνικοί εταίροι υποστηρίζουν ότι το πλέον επείγον ζήτημα της Ευρώπης είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για τα 25 εκ. των ανέργων. Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων μπορεί να επιτρέψει στους νέους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, να κάνει τα κοινωνικά συστήματα βιώσιμα και να επιλύσει τα προβλήματα των νοικοκυριών.

Για να γίνει αυτό η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο ελκυστική για ιδιωτικές επενδύσεις στη πραγματική της οικονομία και αυτό απαιτεί βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Ως εκ τούτου, πρέπει πρώτα να έρθει η ανταγωνιστικότητα και αυτό απαιτεί μία συνεκτική προσέγγιση στη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ με νέους όρους, που θα καλύψουν όλες τις πτυχές της ανταγωνιστικότητας όπως ορίζεται στην κοινή δήλωση.

Τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, με απόλυτη προτεραιότητα κατά τη νέα πενταετή θητεία, καθορίζονται έως εξής:

  1. Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης πρέπει να δουν περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
  2. Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης χρειάζονται εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι αγορές εργασίας.
  3. Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης χρειάζονται εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς.
  4. Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης χρειάζονται εξασφάλιση για καλύτερη πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών.
  5. Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης χρειάζονται καλύτερους κανονισμούς καθώς και αποτελεσματικές διοικήσεις.
  6. Οι επιχειρήσεις της Ευρώπης χρειάζονται επαρκή πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
  7. Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενέργεια σε προσιτές τιμές.

Προκειμένου να δημιουργηθεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, οι Ευρωπαϊκές επιχειρηματικές Οργανώσεις επιμένουν ότι οι συνέπειες στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όλων των μέτρων πολιτικής, θα πρέπει να ελέγχονται από την έναρξή τους, εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθ’ όλη τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ, Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά:

«Η ΕΣΕΕ ως θεσμοθετημένος κοινωνικός εταίρος και εκπρόσωπος του ελληνικού εμπορίου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, είναι πλήρες μέλος της EUROCOMMERCE και της UEAPME, που εκπροσωπούν αφενός το ευρωπαϊκό εμπόριο και αφετέρου τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης (SMEs). Ενώ μάλιστα η χώρα μας είναι πρώτη σε μεταρρυθμίσεις και παρά το γεγονός ότι ανέβηκε από την 91η στην 81η θέση ανταγωνιστικότητας μεταξύ 144 χωρών, η επιχειρηματικότητά μας παραμένει μέχρι σήμερα μη ανταγωνιστική. Είναι αυτονόητο ότι οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, είναι αντίστοιχες με τις άμεσες ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, που δίνουν γενναία αλλά με άνισους όρους, τη μάχη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε ένα αδύναμο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον».