Οι πρωτοποριακές ψηφιακές υπηρεσίες εγγυοδοσίας που παρέ­χει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, καθώς και η αρχιτεκτονική του νέου ασφαλιστικού συστήματος όπως θεσμοθετήθηκε με την ψήφιση του νόμου 43887/2016, αναδείχθηκαν σε εκδήλωση του ΤΕΕ Θράκης που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή με βασικό ομιλητή τον Πρόεδρο του νεοσύστατου ΤΜΕΔΕ, Κωνσταντίνο Μακέδο.

Το ΤΜΕΔΕ έχει μεταβεί στην ψηφιακή εποχή, και από τις 2 Οκτωβρίου 2017 λειτουργεί υπηρεσία ψηφιακής διαχείρισης αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, επεκτείνοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες σε όλα τα πεδία, καθώς πλέον παρέχεται ψηφιακά, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, και η έκδοση των Εγγυητικών Επιστολών, Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής και Ανάληψης Κρατήσεων. Οι υπηρεσίες  είναι διαθέσιμες επί 24 ώρες για 7 ημέρες την εβδο­μάδα.

Ο κ. Μακέδος μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον κλάδο των κατασκευών. Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, που έχει ως αντικείμενό του την εγγυοδοσία και την πιστοδοσία, μέσα σε δέκα μήνες από την ίδρυσή  του, στηρίζει έμπρακτα το έργο των μελών μας. Αφενός συμβάλλει στη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας παρέχοντας τις απαραίτητες εγγυήσεις στα μέλη μας για την υλοποίηση των δημοσίων έργων, και αφετέρου, με τη μετατροπή του σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, αναβαθμίζει το έργο του, διευκολύνοντας τα μέλη του και εξασφαλίζοντας συνθήκες διαφάνειας, αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας’».

Από την πλευρά του, ο Πρόε­δρος του ΤΕΕ Θράκης, Δημήτρης Λουρίκας, αναφέρθηκε στις δυσλειτουργίες του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, όσον αφορά το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και τα κενά ενημέρωσης που υπάρχουν από τις κεντρικές υπηρεσίες των νέων ενιαίων ασφαλιστικών φορέων.   

Το παρών έδωσαν και οι Βουλευτές Ροδόπης οι οποίοι και ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Προέδρου του Ταμείου για ενεργή συμπαράσταση όπου και όταν χρειαστεί.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις απαντήσεις του Προέδρου του Ταμείου στο πλήθος των ερωτημάτων των παρευρισκόμενων μηχανικών για ζητήματα ασφαλιστικής φύσεως που τους απασχολούν.