Ανακοίνωση στην οποία καταγράφονται τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος της Θράκης, μετά από δέκα μήνες εφαρμογής του Προεδρικού Διατάγματος 81/2014 περί «αναδιάρθρωσης» του Σώματος, εξέδωσε η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Αναδιάρθρωση στο Λιμενικό Σώμα με την έκδοση του Π.Δ. 81/2014, έφερε μια νέα δομή Υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια, καθορίζοντας νέες αρμοδιότητες στις εναπομείνασες και αναδιαμορφωμένες Υπηρεσίες, επιβαρύνοντας κατά κύριο
λόγο το έργο των Κεντρικών Υπηρεσιών (Κεντρικά Λιμεναρχεία), υποβαθμίζοντας αισθητά τις υποταγμένες Υπηρεσίες (από Υπολιμεναρχεία σε Λιμενικά τμήματα), ή καταργώντας Υπηρεσίες, κυρίως Λιμενικούς Σταθμούς.

Βλέποντας λοιπόν την όλη κατάσταση που επικρατεί μετά από δέκα περίπου μήνες εφαρμογής του εν λόγω Π.Δ., μπορεί ο καθένας μας να διαπιστώσει τις αδυναμίες και τις δυσχέρειες της πρακτικής εφαρμογής του.

Η υπαγωγή, δε, και η εξ αυτού εξάρτηση των Υπηρεσιών στα νησιά (π.χ. Σαμοθράκη), οι οποίες πριν την αναδιάρθρωση ήταν αυτόνομες Υπηρεσίες (λειτουργούσαν ως Υπολιμεναρχεία – Λιμεναρχεία ενώ τώρα μετατράπηκαν
σε Λιμενικά Τμήματα), είναι κάτι που συζητιέται όσο τίποτε άλλο από κάθε συνάδελφο και από κάθε τοπική αρχή, φέροντας τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και την απαξίωση του Λιμενικού Σώματος στις (ακριτικές ή δυσμενούς διαβίωσης) περιοχές αυτές.

Η απόσταση από την Κεντρική Υπηρεσία με τα Λιμενικά Τμήματα για την ηπειρωτική χώρα, είναι ένα άλλο αγκάθι, που κι αυτό δυσφημεί την εικόνα του Λιμενικού Σώματος. Με την πληθώρα των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης λήψης αποφάσεων που μεταφέρθηκαν στις Κεντρικές Υπηρεσίες, υποβαθμίζονται (λόγω σαφών καθυστερήσεων, δυσκολιών μετάβασης των πολιτών, κ.ά.), σοβαρά οι παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες, κατάσταση η οποία έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με το βασικό επιδιωκόμενο, εξαγγελθέν και πολυδιαφημιζόμενο αξίωμα των σχεδιαστών της «Αναδιάρθρωσης» περί της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Είναι θεωρητικά και πρακτικά δύσκολο να ασκείται ορθή-χρηστή διοίκηση από αποστάσεις μεγαλύτερες των 100 χιλιομέτρων, καθώς είναι αδύνατο να έχει ο εκάστοτε Κεντρικός Λιμενάρχης κάθε στιγμή μια πλήρη εικόνα της επικρατούσης κατάστασης και των συνεχώς ευμετάβλητων συνθηκών κατά τη διάρκεια των συμβάντων, σε μια ακτογραμμή που υπερβαίνει τα 200 χιλιόμετρα, εξυπηρετώντας τρεις νομούς και ένα ακριτικό νησί (με ότι αυτό συνεπάγεται για την εξυπηρέτηση του πολίτη).

Ένα άλλο θέμα, που απασχολεί ιδιαίτερα όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν σε Λιμενικά Τμήματα, είναι ο τόπος επιλογής τους, που ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό τόπο όπου υπηρετούν, αλλά στην Κεντρική Υπηρεσία που ανήκουν, παρ’ όλη την εξαιρετικά μεγάλη και ουσιαστικά ανεδαφική ως προς το πνεύμα του νομοθέτη, απόσταση αυτή.

Αναφέροντας όλα τα παραπάνω, και ευελπιστώντας σε έναν πιο εξορθολογισμένο επανακαθορισμό των Υπηρεσιών με βάση τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, και θέτοντάς το ως πρώτο μέλημά μας στο επικείμενο ετήσιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να προβούμε όλοι μας σε τοποθετήσεις επ’ αυτού, μαζί με όλα τα υπόλοιπα θέματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε-συζητήσουμε».

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος ΖΗΣΙΔΗΣ Αθανάσιος

Ο Γενικός Γραμματέας ΣΛΑΝΚΙΔΗΣ Βασίλειος