ΕΒΕΡ 2Το Εμπορικό – Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, ως φορέας –εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΡΟ∆ΟΠΗ», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης», οργανώνει ημερίδα με τίτλο:«Επιχειρώντας @λλιώς…Παραδοσιακή και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου , στις 18:00’ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου.