ΚΑΘΕΤΟΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ

Τέσσερα άτομα θα απασχοληθούν, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του συνοριακού σταθμού Μακάζα-Νυμφαίας το 2015. Οι εργαζόμενοι θα διατεθούν από την επαρχιακή διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικής πολιτικής στο Κίρτζαλι.  Οι απαραίτητες προσλήψεις θα προχωρήσουν, μέσω προγραμμάτων που αφορούν στην απασχόληση ανέργων κάτω των 50 ετών κι η διάρκεια των συμβάσεων των εργαζομένων θα είναι 6 ή 9 μήνες.