– Προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο η ευκαιρία για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη.

Στοχευμένες παρεμβάσεις έξι σημείων, που προδήλως θα επιφέρουν την υψηλότερη δυνατή συμβολή του κάθετου οδικού άξονα Κομοτηνής – Βουλγαρίας στην ενίσχυση του τουρισμού της Θράκης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της βόρειας Ελλάδος (και συνεπακόλουθα προφανώς του εθνικού τουριστικού κεφαλαίου), ζητούν εμφατικά πέντε φορείς των τοπικών παραγωγικών τάξεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ροδόπης, ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής, ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Ροδόπης, και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ροδόπης ΟΤΑ, έχουν επιδώσει σχετικό υπόμνημα με συγκεκριμενοποιημένες τις προτάσεις τους, στους τοπικούς Βουλευτές και Δημάρχους, στον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης και στον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής.

ΚΑΘΕΤΟΣ 2Το Υπόμνημα

«Όλοι εμείς οι ανωτέρω Φορείς, ως είναι αυτονόητο, έχουμε έννομο συμφέρον να επιδιώξουμε την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης, αξιοποιώντας κάθε διαφαινόμενη ευκαιρία, με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο προς επίτευξη του ως άνω στόχου.

Και μια μεγάλη ευκαιρία για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης, θεωρούμε ότι είναι σήμερα η ορθή αξιοποίηση και διαχείριση του κάθετου άξονα που έχει συνδέσει τη Βουλγαρία με την Κομοτηνή, μέσω του τελωνείου του «Μακάζα», που δόθηκε σε λειτουργία την τελευταία διετία.

Τη διετία αυτή παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση της εισροής επισκεπτών από τη Βουλγαρία αλλά και από άλλες Βαλκανικές χώρες, μέσω του ως άνω τελωνείου, δεδομένου ότι η διαδρομή αυτή παρέχει ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στους επισκέπτες της Ελλάδας που προέρχονται από τις χώρες αυτές, ανοίγοντας νέες τουριστικές αγορές και συνεργασίες για την περιοχή μας.

Για να αξιοποιηθεί όμως ορθά και στο έπακρο η νέα αυτή ευκαιρία που παρουσιάζεται για την ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης, αλλά και γενικότερα για την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πρέπει να ληφθούν κάποια πρόσθετα μέτρα για την πλήρη αξιοποίηση της ευκαιρίας, αλλά και να επιλυθούν κάποια προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Για τον σκοπό αυτό καταγράψαμε τις αδυναμίες και τα προβλήματα που εντοπίσαμε κατά τη διετή OLYMPUS DIGITAL CAMERAλειτουργία του κάθετου άξονα Βουλγαρίας-Κομοτηνής και του τελωνείου του (Μακάζα), και απευθυνόμαστε σ’ εσάς προκειμένου να επιληφθείτε άμεσα των θεμάτων, ώστε να αξιοποιηθεί στο έπακρο η ευκαιρία για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης, αλλά και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας.

Τα θέματα που πρέπει άμεσα να διευθετηθούν για την άρτια αξιοποίηση και διαχείριση του κάθετου άξονα Βουλγαρίας – Κομοτηνής, είναι τα κάτωθι:

  • Nα στελεχωθεί με επιπλέον προσωπικό το τελωνείο «Μακάζα», ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος και ταχύτερη η διέλευση επισκεπτών από αυτό.
  • Να επιτραπεί η διέλευση λεωφορείων από τον κάθετο άξονα, ώστε να προσελκύσουμε τουριστικά γκρουπς από τη Βουλγαρία και τις άλλες Βαλκανικές χώρες.
  • Να βελτιωθεί η σήμανση και επάνω στον κάθετο άξονα αλλά και μέσα στην πόλη της Κομοτηνής, με τοποθέτηση πινακίδων που θα ενημερώνουν τους επισκέπτες δίνοντάς τους οδηγίες και θα τους καθοδηγούν να επισκεφθούν τουριστικούς προορισμούς της περιοχής του Νομού Ροδόπης (Μαρώνεια, Φανάρι, κ.λπ.).
  • Να αλλάξει η σήμανση διέλευσης των επισκεπτών του κάθετου άξονα από την πόλη της Κομοτηνής, ώστε αυτοί, εισερχόμενοι στην πόλη της Κομοτηνής, να διέρχονται από την Λεωφόρο Ηρώων και το κέντρο της πόλης, και όχι από τον δρόμο του κολυμβητηρίου, ώστε να αποκτούν κάποιες γνώσεις και εμπειρίες από την ίδια την πόλη.
  • Να γίνουν ενέργειες αντιμετώπισης του παραεμπορίου, με την ενίσχυση των αρμόδιων ελεγκτικών κλιμακίων και από την πλευρά της Βουλγαρίας και από την πλευρά της Ελλάδας.
  • Να εκπονηθεί έρευνα από την οποία να προκύπτει το προφίλ των επισκεπτών της χώρας μας μέσω του κάθετου άξονα Βουλγαρίας – Κομοτηνής (ανάγκες, προσδοκίες, ενδιαφέροντα, κ.λπ.), ώστε να δυνάμεθα να καλύψουμε τις ανάγκες τους και τα ενδιαφέροντά τους, με σκοπό αφ’ ενός μεν να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς, αφ’ ετέρου δε να επιμηκύνουμε το χρονικό διάστημα της διαμονής τους στην περιοχή μας.

ΚΑΘΕΤΟΣ 4Εφόσον διευθετηθούν άμεσα τα ανωτέρω θέματα, πιστεύουμε ότι η Κομοτηνή σύντομα θα αποτελεί τόπο στάσης ή και τουριστικού προορισμού πολλών επισκεπτών που θα εισέρχονται στη χώρα μας μέσω του κάθετου άξονα Βουλγαρίας – Κομοτηνής, αλλά και ότι και όλη η υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα θα επωφεληθεί οικονομικά και τουριστικά από αυτή τη νέα αγορά.

Πιστεύοντας ότι η συντονισμένη συνεργασία μας δύναται να οδηγήσει μεθοδικά και σύντομα στην πολυπόθητη ανάπτυξη των περιοχών μας και γενικότερα της χώρας μας, ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας για τη διευθέτηση των ως άνω θεμάτων, που αυταπόδεικτα σήμερα περιορίζουν και καθυστερούν την κατάκτηση της νέας αυτής τουριστικής αγοράς που έχει αρχίσει να εμφανίζεται την τελευταία διετία στην περιοχή μας».