“Η έμφαση που δίνεται στην αναπτυξιακή στρατηγική και στην αναμόρφωση του Εταιρικού Δικαίου, έχει ως βασικό άξονα τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν πάνω από το 90% του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας, για να καταστούν ανταγωνιστικότερες, πιο ευέλικτες και πιο εξωστρεφείς. Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ακόμη και μεγάλες ή μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, θεωρούνται μικρές. Πρέπει να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, να καταστήσουμε όσο το δυνατόν απλούστερες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, αλλά και η κρατική εποπτεία να προστατεύει αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον χωρίς περιττά διοικητικά βάρη», ανέφερε ο γ.γ. Εμπορίου Δημ. Αυλωνίτης στον 105,5 Στο Κόκκινο, και πρόσθεσε:

“Για τις ΕΠΕ, μια μορφή επιχείρησης που έχει υποχωρήσει στις προτιμήσεις των επιχειρηματιών, ο στόχος είναι να τους δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία. Είναι σημαντικό, καθώς η ΕΠΕ είναι μορφή εταιρείας που αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό, ενώ οι ΙΚΕ δεν έχουν την ίδια αναγνώριση, και είναι πιο εύκολο να τονωθεί η εξωστρέφεια μιας ΕΠΕ από ότι μιας ΙΚΕ”.

Ο κ. Αυλωνίτης σημείωσε ακόμη, ότι με τις παρεμβάσεις που γίνονται, μεταξύ άλλων αξιοποιούνται οι δυνατότητες που δίνει το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. “Αξιοποιώντας το ΓΕΜΗ και τις δυνατότητες δημοσιότητας που δίνει, μειώνουμε το κόστος σε κρίσιμα σημεία του κύκλου ζωής μιας εταιρείας. Η σύσταση π.χ. δεν χρειάζεται να γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά μπορεί να γίνεται με πρότυπο καταστατικό, που διατίθεται δωρεάν”, επισήμανε και συμπλήρωσε: “Καταργείται η υποχρεωτική προσφυγή σε δικαστήριο για συγκεκριμένα θέματα όπως π.χ. η ανάκληση του διαχειριστή της εταιρείας ή ο ορισμός της αξίας των εταιρικών μεριδίων όταν πρέπει να μεταβιβαστούν, διευκολύνεται η εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος ΕΠΕ από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.”.

Ο γ.γ. εξάλλου τόνισε ότι είναι ήδη σε διαβούλευση και σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή και το νομοσχέδιο για τις Α.Ε., ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο κείμενο, όχι μια αποσπασματική μεταρρύθμιση, ενώ τον Οκτώβριο θα ακολουθήσει ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου για τους μετασχηματισμούς και τις συγχωνεύσεις εταιρειών.

Μετά από έξι δεκαετίες, γράφεται ξανά το νομικό πλαίσιο σε … νέα ελληνικά
Αξίζει να σημειωθεί, δε, η διαδικασία απόδοσης του νόμου στη … δημοτική, καθώς μέχρι τώρα παρέμενε στην καθαρεύουσα, όπως είχε συνταχθεί την δεκαετία του ’50. Με τις συνεχείς τροποποιήσεις, κάποια άρθρα του είχαν μείνει αναλλοίωτα από το 1955, κάποια είχαν αλλάξει. Επί της ουσίας δεν υπήρχε ολοκληρωμένη εικόνα για τους ενδιαφερόμενους, δικηγόρους, λογιστές, διαχειριστές εταιριών, για το τι ισχύει. Έτσι, κατά τον κ. Αυλωνίτη, “σύντομα ελπίζουμε ότι θα αποδώσουμε κωδικοποιημένο το σύνολο των διατάξεων για τις ΕΠΕ σε ένα ενιαίο κείμενο στη δημοτική”.