Ομάδα εργασίας για την εναρμόνιση των κανονιστικών απαιτήσεων και του πλαισίου εφαρμογής του σχετικού Εκτελεστικού Κανονισμού (2015/262) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών, θα συγκροτηθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάοπτυξης μετά από εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού Γιάννη Τσιρώνη. Την Ομάδα Εργασίας απαρτίζουν στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών και συνεργάτες του Αναπληρωτή Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα, με στόχο να ολοκληρωθούν οι εργασίες της μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Οι εργασίες θα γίνουν σε άμεση συνεργασία με φορείς και οργανώσεις πολιτών που ασχολούνται με την ευζωία των ιπποειδών, για αποφυγή άλλων καθυστερήσεων, αφού η μακρόχρονη καθυστέρηση για έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης από τον κανονισμό Ε.Ε. 504/2008, έχει παρατείνει μέχρι σήμερα τα προβλήματα που προκύπτουν από την υφιστάμενη Νομοθεσία για τα ιπποειδή, όπως για παράδειγμα στα ζώα εργασίας που εργάζονται χωρίς κανένα θεσμικό ή ελεγκτικό πλαίσιο.

Σκοπός είναι να διαμορφωθεί το συντομότερο ένα πλαίσιο για την κατάλληλη μεταχείριση των ιπποειδών, την ελεγχόμενη αναπαραγωγή, την προστασία από εγκατάλειψη, και αποφυγή φαινομένων δημιουργίας αδέσποτων ζώων που συχνά τραυματίζονται σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα ή κακοποιούνται όταν πωλούνται διαδικτυακά χωρίς έγγραφα, ή δεμένα σε χωράφια, χωρίς σταβλικές εγκαταστάσεις και κάποιες φορές υποσιτισμένα.