Επιστρέφονται από αύριο 21/1, οι άδειες οδήγησης, οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που έχουν αφαιρεθεί ή κατατεθεί στις αστυνομικές αρχές μέχρι και σήμερα 20/1, αφού καταβληθεί, όπου επιβλήθηκε, το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ψηφοφόροι που θα κινηθούν με τα δικά τους μεταφορικά μέσα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Επίσης, δεν θα εκτελεστούν οι εκκρεμείς διοικητικές αποφάσεις, επιδοθείσες ή μη, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ. περί «επιβολής διοικητικών μέτρων» για τροχαίες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι και σήμερα 20/1.

Ωστόσο, δεν επιστρέφονται στοιχεία οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων, για τις εξής παραβάσεις:

– Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

– Οδήγηση με ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης.

– Παραβίαση της ένδειξης ερυθρού σηματοδότη.

– Κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων.

– Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα.

Ακόμη, οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από δικαστικές ή άλλες αρχές εκτελούνται κανονικά.