Τη σύμπραξη της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, με στόχο τη διεκδίκηση από το αρμόδιο Υπουργείου, της μεταβίβαση της χρήσης του κτιριακού συγκροτήματος των 17.000 τ.μ. περίπου του παλιού νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ζητά ο Δήμαρχος της πόλης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης από τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο με σχετική επιστολή του, στην οποία αναφέρει:

«Με  την παρούσα σας γνωστοποιώ την απόλυτη ανάγκη κατεπειγόντως να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, εσείς ως Περιφέρεια από τη μια μεριά, κι εμείς ως Δήμος από την άλλη, στην πρωτεύουσα του οποίου βρίσκεται το παλιό νοσοκομείο επί της οδού Δήμητρας, προκειμένου να αιτηθούμε–διεκδικήσουμε τη μεταβίβαση της χρήσης του κτιριακού συγκροτήματος των 17.000 τ.μ. περίπου, από το αρμόδιο υπουργείο.

Σε περίπτωση αδράνειάς μας τα κτίρια θα αχρηστευθούν από την αχρησία ακόμη περισσότερο, οπότε θα είναι άνευ ουσίας η οποιαδήποτε παρέμβασή μας παράκαιρα.

Σας δηλώνω εξ αρχής ότι η πρόθεσή μου είναι να ικανοποιήσω τις ανάγκες της Αντιπεριφέρειας Έβρου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης, ενδεχόμενα μιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής μονάδας παροχής ιατρικών υπηρεσιών, που θα αποσυμφορήσει το νοσοκομείο μας ως επίσης εάν εκδηλώσει βούληση το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τη μεταφορά του Δικαστηρίου.

Είναι καθήκον μας να σώσουμε αυτό το περιουσιακό αγαθό που ανήκει στον λαό, και μετά την παραχώρηση να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση παντοιοτρόπως.

Θυμίζω ότι η Περιφέρεια για τη στέγασή σας στην Αλεξανδρούπολη μισθώνει χώρο με ποσό 12.000 ευρώ μηνιαίως, και η Αστυνομική Διεύθυνση καταβάλει μηνιαίο μίσθωμα 9.000 ευρώ.

Σας γνωστοποιώ ότι με τον αείμνηστο Περιφερειάρχη Γεώργιο Παυλίδη είχαμε προσυμφωνήσει γι’ αυτή τη συνεργασία, έχοντας σχεδιάσει  και την περίπτωση της Σ.Δ.Ι.Τ.

Μέχρι σήμερα η ανταπόκριση της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης, της Ανάπτυξης Περιφερειακής καταναλωτικής συνείδησης, της  «Συνέργειας», ως και των υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, είναι εντυπωσιακή, αφού σχεδόν ολοκληρώθηκαν τα όσα ανέλαβαν βάσει του υπ’ αριθμ. 1 πρακτικού της 19-09-2016.

Με επιμέλεια της κυρίας Αντιπεριφερειάρχη, καταρτίστηκε  φάκελος ο οποίος αποτελεί τη βάση για τη διεκδίκηση της χρήσης και την αναζήτηση της χρηματοδότησης, περιλαμβάνοντας όλες τις εκθέσεις – εκτιμήσεις – μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά και τα κτιριολογικά τα οποία διαβιβάστηκαν από την Αντιπεριφέρεια και την Αστυνομική Διεύθυνση.

Αναμένοντας το ταχύτερο δυνατό απάντησή σας.

Ο Δήμαρχος Ευάγγελος Λαμπάκης».