Σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, την οποία κοινοποιεί και τον υπουργό πολιτισμού κ. Αριστείδη Μπαλτά, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. Αργύρης Αργυρόπουλος αναφέρει:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ.

Με την παρούσα επιστολή μας θα Θέλαμε να επισημάνουμε τη συμφωνία μας με το υπ’ αριθμ. 3080/20-9-2016 έγγραφο της ΚΕΕΕ, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ, σχετικά με τις δυσμενείς εξελίξεις επί του Ν/Σ για τα Πνευματικά Δικαιώματα.

Η εφαρμογή του Ν. 2121/1993 οδήγησε στο να γεμίζουν τα πινάκια των δικαστηρίων με χιλιάδες υποθέσεις και να σύρονται σε αυτά οι επαγγελματίες-μέλη μας. Η πραγματικότητα αυτή της εφαρμογής του, οι πιέσεις όλων και ο δημόσιος

Διάλογος, οδήγησαν στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση και βρήκε

σύμφωνη όλη την επιμελητηριακή κοινότητα, η οποία όχι μόνο συμμετείχε ενεργά

στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, αλλά απένειμε και τα εύσημα στην

Κυβέρνησή σας για την πολιτική πρωτοβουλία που ανέλαβε και που οδήγησε στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

Δυστυχώς, όμως, πληροφορούμαστε, ότι το νομοσχέδιο για τη συλλογική διαχείριση τροποποιείται εις βάρος των χιλιάδων επαγγελματιών και η ΑΕΠΙ βγαίνει και πάλι σκανδαλωδώς ευνοημένη από το νέο καθεστώς!

Κύριε Πρωθυπουργέ.

Πώς είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ένας νόμος που αγνοεί τον διάλογο, τη

συμφωνία, τη συνεννόηση, τη συνεργασία και τη συναίνεση του συνόλου των

χρηστών μέσω των εκπροσώπων τους, με τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που παράγουν πολιτισμό στη χώρα μας;

Πώς είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ένας νόμος που θα έχει θεσμοθετηθεί

μέσω αυθαιρεσίας και καταστρατήγησης του δημοσίου διαλόγου;

Μόνο με συλλογικές, ισότιμες και διαφανείς διαδικασίες σύναψης συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών μπορεί να εξυγιανθεί η αγορά και να ωφεληθούν όλοι.

Για τον λόγο αυτό κάνουμε έκκληση να παρέμβετε άμεσα προκειμένου τα

συγκεκριμένα άρθρα 22, 45, 46 και 3, 55, 56 να παραμείνουν ως έχουν στο πρώτο σχέδιο νόμου μέχρι τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης στις 22/1/2017, συμβάλλοντας έτσι στο να υπάρξει δικαιοσύνη, αμοιβαιότητα, συνεργασία, και ο

νέος νόμος να λειτουργήσει προς όφελος του πολιτισμού της χώρας μας, εμποδίζοντας ταυτόχρονα ένα σοβαρό πλήγμα στον θεσμό του δημοσίου διαλόγου και της δημοκρατίας.

Με τιμή

Ο πρόεδρος

του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης

Αργύρης Αργυρόπουλος».