Την αύξηση κατά 2 εκατομμύρια €, του προϋπολογισμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», υπόγραψε ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης.
Η μετά από σχετικό αίτημα τροποποίηση του προϋπολογισμού, κρίθηκε αναγκαία λόγω των εκτεταμένων καταστροφών και των έντονων καιρικών φαινομένων που καλείται συχνά να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια ΑΜ-Θ.

Αφορά δε, συγκεκριμένα, σε εργασίες συντήρησης, ενίσχυσης και επισκευής αναχωμάτων, καθαρισμού ρεμάτων και αποστραγγιστικών τάφρων, διευθέτησης χειμάρρων και ποταμιών, καθώς και σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας οικισμών για την αποκατάσταση ή την πρόληψη καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα στην περιοχή του Έβρου.