Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των 133 επιλαχόντων από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, οι οποίοι εντάχθηκαν στους ανανεωμένους καταλόγους του προγράμματος Νέων Αγροτών.

Η οικονομική ενίσχυση θα τους χορηγηθεί με τη μορφή κεφαλαίου σε δύο δόσεις. Η πρώτη θα ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού στήριξης και αναμένεται να καταβληθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Το υπόλοιπο 30% καταβάλλεται το αργότερο εντός 5 ετών από την ένταξη, με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

Στόχος του προγράμματος είναι η να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης, μέσω της ηλικιακής ανανέωσης καθώς και η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Μετά και από την 3η τροποποίηση της απόφασης της Περιφέρειας για την ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων διαμορφώνεται σε 1.482, ενώ το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης σε 28.271.500 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση με τα 133 ονόματα επιλαχόντων, που εντάχθηκαν στους κατάλογους του προγράμματος Νέων Αγροτών.