Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιεί ότι αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της πολιτικής ηγεσίας του, των οργανισμών του, των εποπτευόμενων φορέων,  κ.λπ., προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης twitter και facebook).

Ειδικότερα:

Ο Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου διαθέτει επίσης λογαριασμό στο twitter, στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://twitter.com/vag_apos

  • Αντίστοιχα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Τσιρώνης, διαθέτει λογαριασμό στο twitter, στη διεύθυνση:

https://twitter.com/TsironisGianni <https://twitter.com/TsironisGianni>

 και στο facebook στη διεύθυνση:

 https://www.facebook.com/Γιάννης-Τσιρώνης-Yannis-Tsironis-249558225463232 <https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B7%CF%82-Yannis-Tsironis-249558225463232>

  • Επίσης, ο Υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης διαθέτει λογαριασμό  στο twitter στη διεύθυνση:

 https://twitter.com/VASILISKOKKALHS <https://twitter.com/VASILISKOKKALHS>

 και στο facebook στη διεύθυνση:

 https://www.facebook.com/basiliskokkalhs/ <https://www.facebook.com/basiliskokkalhs/>