ΟΕΑΔΣτις 31 Οκτωβρίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής αίτησης (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.gr) συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 16.620 άνεργους, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών, και περιλαμβάνει:

– Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.

– Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).

– Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

– Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι.

– Απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων (4.155 άνεργοι), και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα), καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

– Επίδομα 1.600 ευρώ.

Το ωριαίο κόστος της κατάρτισης ανά ωφελούμενο καθορίζεται στο ποσό των 13,50 ευρώ για τα τεχνικά επαγγέλματα, και στο ποσό των 10.5 ευρώ για τις νέες τεχνολογίες, μη συμπεριλαμβανομένου του εκπαιδευτικού επιδόματος, και η οικονομική αξία της επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας, καθορίζεται στο ποσό των 5.400 ευρώ και 4.200 ευρώ αντίστοιχα.

Το ωριαίο κόστος του εκπαιδευτικού επιδόματος ανά ωφελούμενο καθορίζεται στο ποσό των 4,00 ευρώ, και το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ωφελούμενο στο ποσό των 1.600 ευρώ.