ΥΠΜε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι πρόκειται να υλοποιηθεί πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τον διακριτικό τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους έως 29 ετών», το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε 45.000 άτομα να καλύψουν τις ανάγκες τους για εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση και για απασχόληση στη σύγχρονη αγορά εργασίας σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα προβλέπει θεωρητική κατάρτιση και εκπαιδευτική πρακτική άσκησης, που δυνητικά καταλήγουν στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης.

Ειδικότερα, η δράση περιλαμβάνει:

– Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες).

– Πεντάμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, διάρκειας 500 ωρών.

– Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

Ωφελούμενοι θα είναι 45.000 άνεργοι νέοι έως 29 ετών, εκ των οποίων οι 20.000 θα είναι άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα, και 25.000 άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στους ωφελούμενους το πρόγραμμα παρέχει:

– Επίδομα 2.700 ευρώ για τους απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ.

– Επίδομα 2.400 ευρώ για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

– Ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε όλους.

– Δυνατότητα πρόσληψης από τις επιχειρήσεις.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει ηλεκτρονικά από τον ΟΑΕΔ με συγκεκριμένα κριτήρια.

Για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης κ. Εμμανουηλίδου Όλγα, στο τηλέφωνο 2551028880.