Επιδοτούμενα σεμινάρια τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης, προτίθεται να υλοποιήσει η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (ΟΕΒΕΣ) Νομού Ροδόπης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας, (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), στο πλαίσια της πράξης «Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ, στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης, διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Ωφελούμενοι: Αυτοαπασχολούμενοι και εργοδότες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους: 28 Φεβρουαρίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (παρέχεται έντυπο αίτησης στα γραφεία της ΟΕΒΕΣ), φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπέζης, και φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας, στην έδρα της ΟΕΒΕΣ (Σ. Κομνηνού 13, Κομοτηνή, τηλ. 2531022384).

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΩΡΕΣ
1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 40
2 Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις & Απομακρυσμένη Διαχείριση 50
3 Γεωθερμία – Ηλιοθερμία – Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας 50
4 Τεχνική κατάρτιση Υδραυλικών 50
5 Υβριδική Τεχνολογία Αυτοκινήτων 50
6 Συστήματα Πετρελαιοκίνησης Αυτοκινήτων 30
7 Αντικατάσταση ψυκτικών υγρών για AC αυτοκινήτου 30
8 Τεχνική κατάρτιση Επαγγελματιών Κλειθροποιών 100
9 Κατάρτιση Υπευθύνων Σχολικών Κυλικείων 120
10 Διαχείριση ψυκτικών ουσιών θερμοκηπίου 50
11 Τεχνική κατάρτιση Ψυκτικών 40
12 Τεχνική κατάρτιση Τεχνιτών Υαλοπινάκων 60
13 Τεχνική κατάρτιση Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής 80
14 Νέα Διατροφικά & Γαστρονομικά Πρότυπα 50
15 Σύγχρονες Τεχνικές & Ειδικές Επεξεργασίες Καθαρισμού Ταπήτων & Ταπετσαριών 80
16 Νέες Τεχνικές Δομικών Έργων Αλουμινίου – Σιδήρου 50
17 Τεχνική Κατάρτιση Μονωτών – Στεγανοποιητών 50
18 Εκτιμήσεις Ακινήτων & νέα νομοθεσία για τους Μεσίτες Ακινήτων 50
19 Τεχνική Κατάρτιση Επαγγελματιών Στεγνοκαθαριστών 50
20 Κατάρτιση Συντηρητών & Εγκαταστατών καυστήρων υγρών & αερίων καυσίμων 50
21 Εξειδικευμένες Εφαρμογές Αισθητικής:  Μακιγιάζ διαρκείας με δερματοστιξία 50
22 Κατάρτιση Τεχνικών Ανελκυστήρων στα νέα πρότυπα εγκατάστασης & συντήρησης 50
23 Διαχείριση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων σε Κρεοπωλεία 50

Η δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων.