Επερώτηση με αντικείμενο την υλοποίηση του ΠΕΠ / ΑΜ-Θ 2014-2020, κατέθεσε προς τον περιφερειάρχη ΑΜ-Θ η παράταξη της “Κοινωνικής Συμμαχίας”.

Στο κείμενό της χαρακτηριστικά αναφέρει και ερωτά:

“Μετά την τελευταία δημοσιοποίηση (19-6-2018) από την ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, της προόδου υλοποίησης του ΠΕΠ / ΑΜ-Θ 2014-2020, εμφανίζονται συνολικές πληρωμές 62 εκατομμυρίων περίπου ευρώ, ήτοι το 11,92% του συνολικού προγράμματος.

Επερωτάσθε:

  1. Που οφείλεται η βραδύτητα απορρόφησης και υλοποίησης έργων από το ΕΣΠΑ, και γιατί η Περιφέρεια ΑΜ-Θ κατατάσσεται  μεταξύ των τελευταίων;

2. Ενώ έχει προκηρυχθεί το 80% των μέτρων του ΠΕΠ / ΑΜ-Θ από τη Διαχειριστική Αρχή, γιατί οι υποβληθείσες προτάσεις για ένταξη έργων παραμένουν λίγες;