Συμφωνία για την από κοινού δημιουργία επενδυτικού fund συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην Ελλάδα, υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της κρατικής εταιρείας επενδύσεων του Άμπου Ντάμπι Mubadala Investment Company, και του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU), υπόγραψαν ο Waleed Al Muhairi, Deputy Group CEO and Chief Executive Officer, Alternative Investments & Infrastructure, και ο Αντώνιος Γεωργακάκης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΤΑΝΕΟ, παρουσία του επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Γιώργου Τσίπρα.

Η Mubadala είναι κύριο όχημα επενδύσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο εξωτερικό, και μετά τη συγχώνευσή της με το Abu Dhabi Investment Council (ADIC), διαχειρίζεται funds συνολικού ύψους άνω των 200 δισ δολαρίων.

Το MOU που υπογράφηκε προβλέπει συν-διαχείριση του fund από τη Mubadala και το ΤΑΝΕΟ, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης δήλωσε:

«Το νέο επενδυτικό Ταμείο είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας των δύο μερών. Πιστοποιεί τις άριστες σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εκφράζει την εμπιστοσύνη τους προς τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης συνεργασίας και συμβάλλει στη  δημιουργία ενός παραλλήλου συστήματος χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των επενδύσεων σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Θα έχει την ολόπλευρη στήριξη μου για την επίτευξη των στόχων του».